Ambassadeurs

Stichting Hart voor Zwolle wordt ondersteund door een aantal ambassadeurs.

Zij dragen het werk van Hart voor Zwolle een warm hart toe en ondersteunen het coördinatieteam belangeloos bij het ontwikkelen van activiteiten en opzetten van projecten. Met hun netwerk en expertise hebben zij een belangrijke bijdrage aan het mooie werk van onze stichting.

Het ambassadeursteam (A-Team) van Hart voor Zwolle bestaat op dit moment uit vier ambassadeurs:

Anne de Vos    Chris van der Meulen
   
Henk Elshof Anne Geert Dijk

Het ambassadeursteam van Stichting Hart voor Zwolle ondersteunt het coördinatieteam op het gebied van marketing, financiën en relatiemanagement. 

De ambassadeurs van Hart voor Zwolle vertegenwoordigen de visie en missie van de stichting. Zij verlangen naar een samenleving waarin ook kwetsbare mensen gezien worden en willen er graag aan bijdragen om een nieuwe generatie te inspireren om anderen te helpen.