Bestuur

Het bestuur van Stichting Hart voor Zwolle bestaat uit vier leden, namelijk (afgebeeld van links naar rechts):

Voorzitter: Gerben Visscher
Secretaris: Petra Bleijenburg
Penningmeester: Wim van der Meulen
Algemeen bestuurslid: Riemer van Beem 

 

De bestuursleden van Stichting Hart voor Zwolle krijgen geen financiële beloning voor hun werk.