Gegevens

Stichting Hart voor Zwolle

RSIN: 854324963
KvK: 61396966
Vestigingsadres: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
KantooradresLübeckplein 68, 8017 JS Zwolle
Postadres: Sparrenlaan 16, 8024 XS Zwolle
Rekeningnummer: NL77 RABO 0191 6706 69

Register verwerkingsactiviteiten