01 juli 2016

Burgemeester bezoekt Hart voor Zwolle

Vandaag kregen we bezoek van de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer en wethouders Jan Brink en Nelleke Vedelaar.

Dit werkbezoek van het college vond plaats op aanvraag van het college van Burgemeester en Wethouders. Zij wilden graag meer weten over het werk van Stichting Hart voor Zwolle en de beweging van jongeren die we in gang hebben gezet.

We hebben hen mogen vertellen over de vele enthousiaste jongeren die zich inzetten voor kwetsbare Zwollenaren die zelf geen sociaal netwerk hebben. We spraken samen door over de vraag hoe we ons samen zo goed mogelijk kunnen inzetten voor mensen die eenzaam zijn en hulp nodig hebben.

Het is mooi om te zien hoe jongeren daar in Zwolle al vorm aan geven! Het college van Burgemeester en Wethouders kreeg daar tijdens de presentatie enkele mooie voorbeelden van te zien.

Voor ons was het een waardevolle middag. Het is bijzonder om te merken dat burgemeester en wethouders het werk van Hart voor Zwolle een warm hart toedragen.

De burgemeester benadrukte nogmaals dat zijn vriendschap voor Hart voor Zwolle dan ook niet zomaar is: hij vindt het zeer belangrijk dat jongeren leren hoe je kunt meewerken aan een leefbare samenleving.