04 april 2017

Janneke en mevrouw Brocx

“Ik heb heel erg geboft met Janneke. Het is toch bijzonder dat jonge mensen nog aan andere mensen denken.” Mevrouw Brocx (77) krijgt sinds een paar maanden wekelijks bezoek van de vrijwilliger (25). De twee kwamen met elkaar in contact via Stichting Hart voor Zwolle.

“Ik ben weduwe en mijn kinderen wonen in het buitenland. Ik wilde graag dat iemand met mij meeging naar het ziekenhuis. Ik hoorde van het bestaan van de stichting en heb ze zelf gebeld.” Professioneel klarinettist Janneke schreef zich op haar beurt in bij het jongerennetwerk omdat ze net in Zwolle woonde, nog niemand kende en graag een ander wilde helpen.

Kwetsbare Zwollenaren
Het is slechts een van de succesvolle matches van een jongere tussen de 16 en 35 jaar met een kwetsbare Zwollenaar zonder netwerk. “Onze vrijwilligers reageren op specifieke hulpvragen van medebewoners. Niet alleen van ouderen, maar ook van vluchtelingen, dak- of thuislozen en gehandicapten”, licht Nathan van Dam toe. “Een man die eenzaam is zoekt bijvoorbeeld een schaakmaatje, weer een ander wil graag bijles.”

Verantwoordelijkheid
Nathan is een van de initiatiefnemers. Hij beseft heel goed hoe belangrijk een netwerk is. “Ik heb het geluk dat vrienden en familie me kunnen opvangen, maar hoe is dat voor hen die dat niet hebben? Er is echt een hele groep jongeren die wil helpen. Er wordt vaak gemopperd op de jeugd, maar wij zien juist hoeveel verantwoordelijkheid ze op zich nemen. Je kunt achter je bureau niet bedenken hoe mooi de matches uitpakken.”

Helpen
Ook Janneke zegt dat genoeg mensen iets voor anderen willen betekenen. “Het is vaak een kwestie van doorpakken en het gaan doen. Ik heb het zelf ook lang uitgesteld.” “Maar het moet wel passen in je leven”, vult Nathan aan. “Wij willen het zo laagdrempelig mogelijk maken. De hulpvragen zijn heel concreet en persoonlijk. Daardoor voelen mensen zich snel aangesproken.”

Klik
Vrijwilligers reageren vooral via Facebook op oproepen. “Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we samen naar de hulpvrager om te kijken of er een klik is.” Bij mevrouw Brocx en Janneke zat het direct goed. “We kunnen alles met elkaar bespreken. Ik herken mezelf een beetje in haar, want ik had vroeger ook veel energie en stond open in de wereld. Op jonge leeftijd was ik net als haar ook nog mooi”, zegt mevrouw Brocx lachend.

deze reportage verscheen op de site van Oranje Fonds LINK