23 januari 2018

Ontmoeting Koningin Maxima

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 11 januari een werkbezoek gebracht aan Stichting TijdVoorActie.

TijdVoorActie inspireert en activeert jongeren in verschillende steden om zich in te zetten voor hun stad en begeleidt hen bij het opzetten van een jongeren vrijwilligersnetwerk. Deze netwerken hebben als doel om hulp en netwerk te bieden aan eenzame en kwetsbare mensen. In 15 steden zijn netwerken actief en in nog eens 6 steden zijn netwerken in ontwikkeling en worden hierbij ondersteund door TijdVoorActie. Ieder jongerenvrijwilligersnetwerk is uniek en kijkt naar de specifieke situatie van de stad. Hart voor Zwolle is één van deze jongerennetwerken.

Koningin Máxima toonde aan tafel veel interesse in de manier waarop Hart voor Zwolle jongeren in beweging brengt. We mochten haar iets vertellen over het vertrouwen geven aan jongeren en dat je daar trouw en loyaliteit voor terug krijgt. Het was mooi om te delen welke prachtige dingen jongeren in Zwolle doen voor hun stadsgenoten.