28 mei 2019

Winnaar Weeshuisprijs

Hart voor Zwolle is de winnaar van de Weeshuisprijs 2017-2018. Het Hervormd Weeshuis Zwolle is ervan onder de indruk dat zo'n grote groep betrokken jongeren zich belangeloos inzet voor kwetsbare Zwollenaren. We zijn enorm blij dat dit fonds, dat ons al jaren steunt, ons nu beloont met een extra cheque van €2500. Een mooie bijdrage voor ons ontmoetingsfeest van 28 juni! Hieronder het persbericht.

Hart voor Zwolle is de winnaar van de Weeshuisprijs 2017-2018.  Hart voor Zwolle koppelt jongeren aan stadsgenoten die in een sociaal isolement leven, zoals eenzame ouderen, vluchtelingen, daklozen en mensen met een beperking. De stichting inspireert jongeren om een netwerk en hulp te bieden aan kwetsbare Zwollenaren.

De jongeren worden hierbij begeleid en leren hoe ze op een goede manier van betekenis kunnen zijn voor een ander. Inmiddels heeft de stichting honderden jongeren aan zich weten te binden. Hart voor Zwolle kan bij haar werk op steun rekenen van andere grote Zwolse partijen: Samen Zwolle, ZwolleDoet en Stichting Present.

Het bestuur van het Weeshuis ontvangt elk jaar ongeveer honderd aanvragen voor activiteiten of projecten gericht op Zwolse jongeren tot en met 25 jaar. Daar zitten veel mooie initiatieven bij. Elke twee jaar geeft het Weeshuis een extra waardering aan een innovatief project of een organisatie die zich heeft bewezen. In 2017 en 2018 stak één organisatie er met kop en schouders bovenuit: de in 2014 opgerichte stichting Hart voor Zwolle.

Sinds 2016 ontving de stichting jaarlijks financiële steun van het Weeshuis. Het bestuur van het Weeshuis is onder de indruk. "Hart voor Zwolle speelt een belangrijke verbindende rol in Zwolle, ze heeft bewezen dat ze jongeren weet te betrekken bij de noden in onze stad", aldus voorzitter Christa Westerhof. "We zijn er trots op dat in onze eigen stad zo'n grote groep betrokken jongeren woont die zich via het maatjesproject belangeloos inzet voor kwetsbare anderen."

De Weeshuisprijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro dat de winnaar naar eigen keus kan inzetten. Hart voor Zwolle gaat het bedrag te gebruiken voor het jaarlijkse Ontmoetingsfeest op vrijdag 28 juni bij vv Edon aan de Weteringkade. Ook hier is het doel om de organisatie, vrijwilligers en hulpvragers met elkaar in verbinding te brengen, in een ontspannen en feestelijke sfeer. Bestuursleden van het Weeshuis zijn bij het feest aanwezig om de cheque te overhandigen.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis

Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van de stichting gebruikt de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden.

Vijf keer per jaar kan iedereen, van particulier tot stichting, vereniging en meer, een aanvraag indienen. Christelijk, moslim of niet gelovig, het maakt niet uit. Zolang de bijdrage maar ten goede komt aan de ontwikkeling van jongeren tot en met 25 jaar. De eerstvolgende sluitingsdatum is 24 juni.