Stichting Hart voor Zwolle

Stichting Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare Zwollenaren.

We merken dat veel jongeren het verlangen hebben om van betekenis te zijn voor anderen, maar het moeilijk vinden om dat verlangen om te zetten in daadwerkelijke hulp.

Stichting Hart voor Zwolle heeft als doel de kloof tussen deze jongeren en kwetsbare Zwollenaren te dichten.

We inspireren jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners en we verbinden deze jongeren met mensen die zelf geen netwerk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken.

Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor hun stadsgenoten: ze zien om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze herberggasten of ondernemen activiteiten met vluchtelingen.

Zo bouwen we samen aan een stad van de toekomst waarin mensen naar elkaar omzien!