Over ons

Hart voor Zwolle ziet om naar eenzame, kwetsbare Zwollenaren door jongeren (18-35 jaar) te inspireren zich in te zetten voor deze stadsgenoten. Ruim 675 jongeren zijn van betekenis als maatje of tijdens een groepsactiviteit. Dit doen ze voor ouderen, vluchtelingen, mensen met een beperking, eenzame jongeren en dak-en thuislozen.

VISIE EN MISSIE

Zwolle is een schitterende stad. Veel Zwollenaren hebben het goed. Toch is er ook een groep inwoners die kwetsbaar is. Ze hebben geen sociaal netwerk dat naar hen omziet. Helaas zijn deze mensen veelal onzichtbaar voor hun stadsgenoten. In onze samenleving leven verschillende groepen mensen vaak langs elkaar heen.

Tegelijkertijd zijn er veel mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien naar mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. We zien een jonge generatie die ernaar verlangt zich in te zetten voor anderen. Jongeren die verlangen naar verbinding en genieten van nieuwe ontmoetingen.

Stichting Hart voor Zwolle verlangt naar een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn. We geloven in de kracht van jongeren. Als zij zich gaan inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn, bouwen we samen aan onze stad van de toekomst.


KERNTAKEN

1. Inspireren van jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een kwetsbare Zwollenaar.

2. Verbinden van jongeren aan mensen die hun hulp en netwerk goed kunnen gebruiken.

3. Begeleiden van jongeren als ze hulp en netwerk bieden aan hun stadsgenoten.