Team

Het team van Hart voor Zwolle bestaat uit vier medewerkers: Teamleider Eline Ploegman en coördinatoren Lars Hofsink, Linde van der Meer en Revelinho Eind.

Zij coördineren en begeleiden het jongerennetwerk, geven leiding aan verschillende projecten en organiseren fondsenwerving en relatiebeheer. Zij zijn het gezicht van de stichting en het aanspreekpunt voor partners, vrijwilligers en hulpontvangers.

Werkzaam geweest als coördinator bij Hart voor Zwolle;

- Ard ten Brinke
Egbert Jan Tijssen
- Nathan van Dam
Martijn Rook
- Herold Brinkman