Team

Op dit moment bestaat het team van Stichting Hart voor Zwolle uit drie medewerkers: Teamleider Eline Ploegman en coördinatoren Lars Hofsink en Linde van der Meer

Eline, Lars & Linde vormen het coördinatieteam van Hart voor Zwolle. Zij coördineren en begeleiden het jongerennetwerk, geven leiding aan verschillende projecten en organiseren fondsenwerving en relatiebeheer. Zij zijn het gezicht van de stichting en het aanspreekpunt voor partners, vrijwilligers en hulpontvangers.

Werkzaam geweest als coördinator bij Hart voor Zwolle;

- Ard ten Brinke
Egbert Jan Tijssen
- Nathan van Dam
Martijn Rook
- Herold Brinkman