Word donateur!

Stichting Hart voor Zwolle wil graag bijdragen aan een samenleving waarin kwetsbare mensen gezien en geholpen worden. U kunt ons en kwetsbare Zwollenaren helpen door ons project financieel te ondersteunen.

Hart voor Zwolle is een stichting en daarmee volledig afhankelijk van fondsen en giften. Daarom is alle financiële hulp welkom.
Zowel eenmalige als maandelijkse bijdragen kunnen we goed gebruiken. Mocht u ons financieel willen ondersteunen dan kan dat door een (maandelijks) bedrag over te maken naar rekeningnummer NL77 RABO 0191 6706 69 ter name van Stichting Hart voor Zwolle.

Wij waarderen het zeer als u een maandelijks bedrag wilt overmaken, zodat we in onze begroting rekening kunnen houden met uw bijdrage.

Stichting Hart voor Zwolle beschikt over een ANBI status, zodat uw gift aftrekbaar is van de belasting.